Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Umowa darowizny w Krakowie:  mieszkanie, dom, nieruchomość

Darowizna to nieodpłatne przekazanie elementu swojego majątku przed darczyńcę osobie obdarowanej. Darczyńca przekazuje nieruchomość nieodpłatnie i nie może oczekiwać w zamian żadnego wynagrodzenia. Umowę darowizny należy zawrzeć w formie aktu notarialnego.To o tyle ważne, że obdarowany musi zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego. Jest na to pół roku liczone od chwili otrzymania darowizny. Jeśli umowa powstanie u notariusza w Krakowie, to właśnie on ma obowiązek zgłosić taką transakcję do odpowiedniego urzędu skarbowego. Alternatywną umową do darowizny jest umowa o dożywocie, w której jedna ze stron przekazuje nieruchomość drugiej w zamian za dożywotnie utrzymanie
 
Dzień Notariusza 2019Oficjalna broszura informacyjna na temat darowizny
Createpdf Umowy: deweloperska, dożywocie, darowizna

Podatek przy darowiźnie
Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny?
Jeśli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Sprawdź, jak to zrobić.
Wizyta u notariusza zwalnia podatników z obowiązku zgłoszenia darowizny mieszkania do urzędu skarbowego, ponieważ zrobi to za nich notariusz. Dodatkowo za opłatą może on dokonać wpisów do księgi wieczystej nieruchomości lub założy ją, jeśli nieruchomość jej nie posiada.
Darowizna mieszkania jest zwolniona od podatku, jeśli osoba obdarowana jest członkiem rodziny i należy do jednej z trzech grup. Zalicza się do nich małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo i kilka innych osób najbliższych wymienionych w ustawie o spadkach i darowiznach. Podatku nie trzeba płacić, w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania darowizny poinformuje o niej urząd skarbowy. Jeśli termin nie będzie dotrzymany, to podatek trzeba będzie zapłacić. I nie ma znaczenia, że obdarowany należy do najbliższej rodziny. Terminu tego nie można przywrócić. z wyjątkiem sytuacji gdy obdarowany uprawdopodobni, że o darowiźnie dowiedział się zbyt późno. Darowizna od najbliższych (rodzice, dzieci, małżonkowie)
Osoby z najbliższej rodziny są całkowicie zwolnione z podatku. Według prawa, a dokładnie Art. 4a. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn, istnieje coś takiego, jak grupa zerowa. Należą do niej wszelkie osoby zwolnione od podatku od darowizny na rzecz najbliższej rodziny. Są to:  

Tagi: akt notarialnyspadek,  notariusz w Krakowieumowa darowiznysprzedaż nieruchomości, negocjowanie stawekdokumenty u notariuszaumowa dożywocia


 
Partnerzy i klienci