Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Spadek. Spadkobiercy. Dział spadku

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych (spadkobierców) w drodze dziedziczenia. Do spadku należą także stany faktyczne wpływające na sytuację prawną osoby, tj. np. posiadanie rzeczy, zwierząt. Spadek jest utożsamiany  z otrzymaniem majątku; mówiąc: „dostałem spadek”, myślimy zatem wyłącznie o przysporzeniu majątkowym, o powiększeniu stanu posiadania ale nie jest to jedyna forma spadku. Mówiąc prawniczo spadek  to  wszelkie prawa i obowiązki o charakterze majątkowym, które należą do spadkodawcy do chwili jego śmierci. Do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą oraz prawa, które z chwilą śmierci przechodzą na oznaczone osoby bez znaczenia czy są one spadkobiercami. Prawo spadkowe jest regulowane w kodeksie Cywilnym w kiędze IV. Przy przyjęciu spadku należy dostarczyć notariuszowi stosowne dokumenty. Warto pamiętać że w przypadku mieszkania za granicą jedyną możliwością uniknięcia przyszłego negatywnego wpływu prawa obcego jest sporządzenie przed notariuszem testamentu z wyborem prawa polskiego. Szczegółowe informacje na temat dokumentów potrzebnych dla notariusza
  POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA
Aby korzystać z odziedziczonego majątku, spadkobiercy muszą mieć urzędowe poświadczenie prawa do spadku.  Obecnie jest możliwość uzyskania sądowego stwierdzenia nabycia spadku a także poświadczenia dziedziczenia od notariusza co znacznie upraszcza sprawy spadkowe. Notariusz nie  sporządzi aktu poświadczenia dziedziczenia gdy :
Szczegółowe informacje na temat Spadków w serwisie Infor
Informacje o testamencie, dziedziczeniu i spadku 
Jak odrzucić spadek? serwis przeglądspadkowy.pl
  Tagi: akt notarialnyspadek,  Notariusz Krakówumowa darowiznysprzedaż nieruchomości, negocjowanie stawekdokumenty u notariuszaumowa dożywocia


 
Partnerzy i klienci