Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Czym jest pełnomocnictwo, jakie są jego rodzaje i jak działa?


Pełnomocnictwo jest jednostronnym upoważnieniem osoby trzeciej do wykonywania ściśle określonych czynności za osobę udzielającą pełnomocnictwa, poprzez wyrażenie woli czyli to oznacza, że decyzje podjęte przez pełnomocnika są wiążące na takiej samej zasadzie, jakby podjęła je osoba udzielająca pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo polega na ustanowieniu zastępcy, który podczas dokonywania czynności działa w imieniu i na rzecz mocodawcy. Dokument taki nie wywiera na pełnomocniku obowiązku reprezentacji, stanowi jedynie możliwość. Pełnomocnictwo poza żadkimi sytuacjami (np. odnoszącymi się do nieruchomości), nie wymaga formy aktu notarialnego.  Pełnomocnik musi mieć zdolność do czynności prawnych, ale wystarczy, jeśli będzie to ograniczona zdolność do czynności prawnych. Oświadczenie woli mocodawcy co do ustanowienia pełnomocnika wymaga złożenia go (zakomunikowania) pełnomocnikowi – nie wystarcza ogłoszenie tego publicznie, lub zakomunikowanie osobie trzeciej. Zgodnie z art. 99 Kodeksu cywilnego jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Sprawdź jakie dokumenty zabieramy do notariusza.
  Tagi: akt notarialnyumowa małżeńskanotariusz Krakówumowa darowiznynieruchomość, umowa przedstępna, cennik, testament


 
Partnerzy i klienci