Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Pełnomocnictwo w banku czyli praktyczne problemy w codziennym życiu

Z  dochodzących licznych skarg klientów do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że osoby starsze, niepełnosprawne czy przebywające w szpitalach mają ograniczany dostęp do swoich pieniędzy na kontach, gdyż instytucje finansowe czasami nie respektują pełnomocnictw upoważniających do reprezentowania ich przez osoby trzecie. Część banków wymaga, aby pełnomocnictwo było sporządzane w obecności ich pracownika. Problem polega na trym, że nie może on dokonywać czynności poza siedzibą banku, np. w domu starszej osoby, czy w szpitalu.  Takie uprawnienia ma natomiast  notariusz -  może dokonać czynności notarialnej w innym miejscu niż jego kancelaria.

Prawo bankowe nie wymaga szczególnej formy dla pełnomocnictwa do rachunku bankowego. Ważne jest, by na jego podstawie można było zidentyfikować mocodawcę i pełnomocnika. Zasady prawa dają obywatelowi możliwość dokonywania czynności prawnych przez pełnomocnika, jeżeli przepisy szczególne bądź specyfika czynności nie wymagają osobistego działania. Czynność bankowa do takich czynności nie należy. I tak np. osoby starsze, z niepełnosprawnościami lub chore – przekonane, że pozycja ustrojowa notariusza gwarantuje honorowanie ich oświadczeń woli - ustanawiają pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Więcej informacji na ten temat na stronach rzeczpospolita.pl
 


 
Partnerzy i klienci