Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Depozyt Notarialny u notariusza w Krakowie

czyli Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. 
  Dokumenty i informatyczny nośnik danych
Z przyjęcia dokumentu na przechowanie notariusz spisuje protokół, w którym między innymi wskazuje, komu i pod jakimi warunkami dokument bądź jego odpis ma być wydany. Dokument przyjęty na przechowanie notariusz wydaje się osobie wymienionej w protokole lub jej następcy prawnemu. Tak samo procedura wygląda w przypadku informatycznego nośnika danych. Depozyt ten regulują przepisy ar. 106 i art. 107 Prawa o notariacie:

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty lub dane na informatycznym nośniku danych niezależnie od tego, czy deponent ma zamiar dokonywać innej czynności notarialnej, czy nie. Podobnie, jak w przypadku depozytu papierów wartościowych, notariusz przyjmujący taki depozyt musi zapewnić stosowne warunki bezpieczeństwa dla przechowywanych dokumentów lub nośnika danych. Przykład depozytu notarialnego u Notariusza w Krakowie.
Klasycznym przykładem użyteczności pieniężnego depozytu notarialnego jest złożenie przez kupującego, do depozytu, całej lub części ceny sprzedaży nieruchomości, określonej rzeczy lub prawa majątkowego. Zdeponowana kwota wypłacana jest, w takim przypadku, stronie sprzedającej niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Zastosowanie tej instytucji pozwala stronie sprzedającej zawrzeć umowę bez ryzyka nieotrzymania ekwiwalentu zbywanego przedmiotu sprzedaży, a stronie kupującej mieć pewność, iż sprzedający otrzyma wydatkowane na zakup pieniądze tylko wtedy i dopiero wtedy, gdy kwestie prawne związane z zawarciem umowy zostaną zakończone. Notarialny depozyt pieniężny można stosować również w innych sytuacjach prawnych, w których pieniądz pojawia się jako świadczenie główne jednej ze stron, lub jako zabezpieczenie wykonania określonego świadczenia np. kara umowna, czy depozyt w umowach najmu, dzierżawy, itp. Sprawdź jakie są opłaty u notariusza w Krakowie

Depozyt papierów wartościowych
Zasady dotyczące depozytu pieniężnego stosujemy do depozytu mających materialną postać papierów wartościowych. W tej procedurze depozytowej, nie korzysta się z czynności bankowych natomiast notariusz przyjmujący taki depozyt musi zapewnić stosowne warunki bezpieczeństwa dla przechowywanych papierów. Odpłatność za przyjęcie papierów wartościowych do notarialnego depozytu ustalana jest w zależności  od okresu ich przechowywania. 

Co zawiera protokół przyjęcia dokumentu na przechowanie?

Protokół sporządzany przez notariusza podczas przyjmowania dokumentu na przechowanie musi bezwzględnie zawierać pewne elementy. Znajduje się wśród nich obowiązkowa data przyjęcia, dane osoby składającej dokument oraz warunki, na których dokument (lub jego odpis) ma zostać wydany w przyszłości. Zazwyczaj dokument zdeponowany u notariusza wydaje się osobie, którą wymieniono w protokole albo jej następcy prawnemu, jednak warunki mogą być ustalone indywidualnie.

 

Tagi: akt notarialnyspadek,  notariusz w Krakowieumowa darowiznysprzedaż nieruchomości, negocjowanie stawekdokumenty u notariuszaumowa dożywocia
 


 
Partnerzy i klienci