Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Dziedziczenie, spadek i sporządzanie testamentu w krajach Uni Europejskiej

Ważnym krokiem ułatwiającym dziedziczenie o charakterze międzynarodowym stanowiło przyjęcie w dniu 4 lipca 2012 r. nowych unijnych przepisów na potrzeby uproszczenia formalności prawnych dotyczących międzynarodowych spadków, z którymi to formalnościami muszą sobie radzić obywatele. Przepisy te mają zastosowanie w przypadku dziedziczenia po osobach zmarłych począwszy od 17 sierpnia 2015 r. 

Rozporządzenie wprowadza także tzw. europejskie poświadczenie spadkowe – instrument prawny, pozwalający obywatelom Unii Europejskiej – spadkobiercom, zapisobiercom, wykonawcom testamentów bądź zarządcom spadków – na sprawniejsze wykazywanie tytułu prawnego do spadku we wszystkich państwach członkowskich. Będzie to dokument przygotowany według jednolitego wzoru, akceptowalnego w całej Unii Europejskiej i wydawanego zarówno przez Sąd jak i notariusza na specjalnym formularzu. Europejskie poświadczenie spadkowe wydawane będzie na wniosek złożony przez zainteresowaną osobę bez stosowania jakiejkolwiek szczególnej procedury. Wysokość opłaty sądowej od wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego wyniesie 300 zł. Dodatkowe informacje odnośnie cennika notariusza w Krakowie

Ważne linki:
Europejski portal e-sprawiedliwość
Wielojęzyczny słowniczek terminów prawnych
Jakie prawo będzie zastosowane przez sąd orzekający w UE?
 


 
Partnerzy i klienci