Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Umowa dożywocia czy darowizna?

Objaśniamy dlaczego warto rozważyć umowę dożywocia

Umowa o dożywocie polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Strony umowy w Krakowie mogą dowolnie ukształtować zakres obowiązków nabywcy nieruchomości, zwanego zobowiązanym, wobec dotychczasowego właściciela nieruchomości, zwanego dożywotnikiem, mieszczących się w pojęciu dożywotniego utrzymania. Dożywotnik staje się domownikiem zobowiązanego – można napisać, że jest obowiązany wobec niego do takiej opieki jak w stosunku do własnych dzieci. Umowa o dożywocie jest spisywana w postaci aktu notarialnego u notariusza.Ponieważ w jej wyniku następuje przeniesienie własności  nieruchomości, a więc musi ona zostać zawarta w formie notarialnej gdyż w przeciwnym wypadku jest nieważna. Akt notarialny zawiera złożone przed notariuszem oświadczenie stron,  z powołaniem się na  dokumenty, przy czym jeśli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, musi zawierać dane i treści istotne dla tej czynności.
Umowa o dożywocie to więc jedna z form uzyskania świadczeń w zamian za przeniesienie nieruchomości na drugą osobę.  Nabywca nieruchomości przyjmuje obowiązki, które musi wykonać a które najczęściej sprowadzają się do:
  1. przyjęcia zbywcy jako domownika,
  2. zapewnienia wyżywienia, ubrania, światła i opału,
  3. udzielenia niezbędnej opieki i pomocy oraz pielęgnowania go w chorobie,
  4. sprawienia zbywcy własnym kosztem pogrzebu i wystawienia nagrobka odpowiadającego miejscowym zwyczajom


 
Partnerzy i klienci