Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Salus populi suprema lex.
Dobro ludu najwyższym prawem

Marek Tulliusz Cyceron
 


Użyteczne cytaty rzymskie:

Rem tene, verba sequentur. Wiedz co trzeba mówić, słowa same się znajdą

Inclina, Domine, aurem tuam ad me, et exaudi me! Nakłoń swe ucho ku mnie Panie i wysłuchaj mnie! Psalm 86

Historia magistra vitae et testis temporum. Historia jest nauczycielką hycia oraz świadkiem czasów

Silent leges inter arma. Bo wśród szczęku oręża - milczą prawa. Cyceron

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.
 


 
Partnerzy i klienci