Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Jak sporządzić Testament w Krakowie?
Dziedziczenie - SpadekZachowek 

Majątek, który posiadamy możemy zapisać za życia w postaci testamentu, a jeśli tego nie zrobimy, majątek nabędą spadkobiercy zgodnie z dziedziczeniem ustawowym. Dobrze napisany testament pozwala na uporządkowanie wielu spraw na wypadek śmierci. Daje możliwość uniknięcia w przyszłości sporów między spadkobiercami, pozwala „wynagrodzić” za pomoc i opiekę świadczoną za życia albo też zapewnia nieprzerwane funkcjonowanie gospodarstwa rolnego czy przedsiębiorstwa. Warto pomyśleć o napisaniu testamentu u notariusza, wtedy będziemy pewni dopełnieniu wszystkich formalności. Dokumenty niezbędne notariuszowi do sporządzenia testamentu notarialnego możemy zgromadzić szybko bez problemu.  
Taki testament możemy też wpisać do notarialnego rejestru testamentów gdzie osoby pragnące zabezpieczyć sporządzone przez siebie testamenty mogą to własnie uczynić.

Jakie formy testamentu są dopuszczalne w prawie polskim?
W polskim porządku prawnym istnieją następujące formy testamentu:
1. testament ustny (bardzo trudno obronić go w sądzie!)
2. testament ustny ale przed urzędnikiem tzw allograficzny
2. testament w całości własnoręczny
3. testament notarialny
Testament własnoręczny musi zawierać datę, miejscowość, podpis i musi być spisany w całości własnoręcznie. Spadkodawca w tym dokumencie musi wskazać co i komu przekazuje.Najbezpieczniejszą formą testamentu jest testament notarialny. Testament notarialny możesz zmienić w każdej chwili i tylko jego ostatnia wersja ma moc prawną. Testament allograficzny można sporządzić przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie

Uwaga! Istnieje, już europejski portal e-sprawiedliwość ze szczegółowymi  informacjami na temat dziedziczenia, sporządzenie testamentów i zasad prawa spadkowego we wszystkich krajach Uni europejskiej: e-justice.europa.eu 
Więcej informacji na temat :Dziedziczenia, spadku i sporządzania testamentu w krajach Uni Europejskiej

Ważne akty prawne: 
Paragrafy kodeksu cywilnego, mówiące o testamencie
Notarialny rejest testamentów i poświadczenia dziedziczenia
  1. Czym jest testament?
Testament jest jedynym sposobem rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci w sposób inny niż przewiduje to ustawa. Dla spadkobiercy testament jest pewną obietnicą przysporzenia majątkowego po śmierci testatora, w żadnym jednak wypadku nie jest tego gwarancją. Testator może zawsze odwołać lub zmienić cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia; może to czynić wielokrotnie, bez ograniczeń.
Testament to nie jest akt ostatniej woli, po którym czas już tylko myśleć o odejściu. O sporządzeniu testamentu może (a nawet powinna) myśleć każda osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca jakikolwiek majątek. Najważniejsze rzeczy, o których trzeba pamiętać to, jeśli jest to możliwe, należy sporządzić testament w formie pisemnej. Należy napisać go własnoręcznie i opatrzyć datą. Z prawnego punktu widzenia brak daty nie dyskwalifikuje dokumentu, jednak jest to ważna informacja, która może wykluczyć np. sporządzenie go w stanie ograniczonej świadomości. Testament własnoręczny czy notarialny? przeczytaj na naszym blogu

2. Kto może sporządzić testament?
Każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych (co do zasady każdy pełnoletni), o ile nie jest ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela (pełnomocnik, opiekun).

3. Jak sporządzić testament w Krakowie?
Wyróżniamy dwa rodzaje testamentów: zwykłe i szczególne a najczęściej sporządzane testamenty zwykłe to: własnoręczny i notarialny.
Testamenty szczególne (które można sporządzić, gdy istnieje obawa rychłej śmierci, lub gdy
wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy jest niemożliwe lub bardzo utrudnione) to: ustny, podróżny i wojskowy.
  Moc prawna testamentu. Moc prawna testamentu własnoręcznego jest taka sama jak notarialnego.Odwołać testament można następująco:
1. testator sporządzi nowy testament, w dowolnej formie, oraz zniszczy testament własnoręczny lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność
2. dokona w testamencie zmian, z których wynika wola jego odwołania.
Ważne! Jeżeli testator sporządził nowy testament i nie zaznaczył w nim, że poprzedni odwołuje, wówczas odwołaniu ulegają tylko te postanowienia poprzedniego, które są niezgodne z treścią nowego testamentu.

ROZRZĄDZENIA TESTAMENTOWE
Testament to nie tylko wybranie spadkobierców ale może on zawierać wiele innych postanowień, nazywanych rozrządzeniami testamentowymi.
Do rozrządzeń tych należą między innymi: powołanie (wskazanie) spadkobiercy, podstawienie, zapis, polecenie, wydziedziczenie, ustanowienie wykonawcy testamentu.  
Testamenty – o czym warto pamiętać:
1. Nie warto odkładać spisania testamentu na później. Nieważne że masz dopiero 40 lat, jesteś odpowiedzialny/ odpowiedzialna za rodzinę. Niespodziewane zdarzenia (utrata pamięci, paraliż, ubezwłasnowolnienie itp.) mogą uniemożliwić dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej.
2. Dla ważności testamentu szczególnego, sporządzonego w obawie przed nagłą śmiercią, konieczna jest obecność trzech świadków.
3. W polskim prawie nie istnieje tak zwany testament działowy czyli nie powinno się przekazywać w testamencie poszczególnych części majątku. Tak napisany testament doprowadza do powstania współwłasności pomiędzy spadkobiercami, a to często staje się przyczyną sporów. 
4. Testament własnoręczny musi być w całości napisany ręcznie przez testatora i przez niego podpisany.
5. W przypadku gdy małżonkowie są bezdzietni spadkobiercami mogą być także rodzice, dziadkowie lub rodzeństwo. Warto napisać testament aby te kwestie uregulować
6. Małżonkowie, którzy podpisali umowę małżeńską intercyzę  nie mogą sporządzić jednego wspólnego testamentu. Taki testament jest nieważny.
7. Podczas wizyty u notariusza w Krakowie należy mieć przygotowane wszystkie dokumenty do spisania testamentu 

Czym jest Zachówek i co się dziej gdy ktoś został pominięty w testamencie?. W dużym uproszczeniu można napisać, że zachowek to forma ochrony osób, które zostały pominięte w testamencie, ale posiadają prawo spadkowe na mocy ustawy. W sytuacji, gdy testament został sporządzony i na jego mocy spadkodawca przekazał cały majątek jednej osobie, pozostali bliscy mogą ubiegać się o zachówek, czyli po prostu swój udział w spadku.

Co się dzieje gdy nie ma testamentu?
Parę słów o dziedziczeniu ustawowym czyli kto jest uprawniony do dziedziczenia i w jakich częściach?

W Polsce dziedziczenie ustawowe jest regulowane przepisami Kodeksu cywilnego w księdze czwartej pt. "Spadki"
Należy tu zwrócić uwagę na art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi: "Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym". Tak więc połowa majątku pozostaje przy żyjącym współmałżonku jako jego dotychczasowa własność, a masę spadkową tworzy druga połowa majątku wspólnego.

Co zrobić ze spadkiem obciążonym hipoteką? więcej na stronie o spadkach
Kredyt hipoteczny a śmierć kredytobiorcy to problem, z którym będzie się musiał uporać spadkobierca przejmujący spadek. Gdy aktywa nie pokrywają w pełni długów, wówczas trzeba będzie skorzystać z jednego sposobów, które mogą pomóc nam wybrnąć z tej sytuacji:
1. Do najpewniejszych należy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca musi wówczas złożyć stosowne oświadczenie do sądu lub u notariusza w ciągu 6 miesięcy, od dnia  informacji o odziedziczonym spadku. Jeśli nie zrobi tego w oznaczonym czasie – wówczas jest to traktowane jako przyjęcie spadku wprost. 
2. W sytuacji, gdy posiadamy znaczny majątek bądź aktywa przewyższają długi możemy po prostu przyjąć spadek wprost. Natomiast kiedy jest odwrotnie, możemy całkowicie odrzucić spadek. Oświadczenie można złożyć przed sądem lub notariuszem – ustnie albo na piśmie. 

Ciekawe artykuły z prasy prawniczej:
Testament ustny: krewni mogą słuchać ostatniej woli
Czy można zalegalizować związek dwóch osób tej samej płci u notariusza?
Jak prawidłowo sporządzić testament?
Jak obliczyć zachówek?
Jakie dokumenty zabieramy do notariusza?
Czy można sporządzić testament przed urzędnikiem w Urzędzie Miasta Krakowa?
    

 Tagi: akt notarialnyumowa małżeńskanotariusz w Krakowieumowa darowiznynieruchomośćcennik notarialnytestament


 
Partnerzy i klienci