Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Umowa przedwstępna u notariusza: Dlaczego warto ją podpisać?

Umowa przedwstępna jest to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia w przyszłości określonej umowy (art. 389 Kodeksu cywilnego). Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli ostatecznej. 
   Tagi: akt notarialny, spadek, cennik,  notariusz w Krakowieumowa darowiznynieruchomość


 
Partnerzy i klienci