Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Co to jest HIPOTEKA i jak ją ustanawiamy?

Hipoteka ma na celu zabezpieczenie określonej wierzytelności, na mocy której wierzyciel ma prawo dochodzić zaspokojenia z obciążonej nią nieruchomości. Hipoteka nie jest samoistna, zawsze jest połączona z wierzytelnością. Hipoteka jest wyrażana wyłącznie w pieniądzu, gdyż może zabezpieczać jedynie wierzytelności pieniężne.Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym uregulowanym w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Hipoteka zajmuje wysokie miejsce w kolejności zaspokajania wierzytelności. Pilniejsze od niej są tylko zapłata za pracę za okres do trzech miesięcy, renta za spowodowanie niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, a także alimenty. Jeśli nierzetelny właściciel nieruchomości ma dużo długów, a pieniądze zyskane przez komornika poprzez sprzedaż nieruchomości nie pokrywają ich całkowicie, wierzyciel hipoteczny ma do nich prawo w pierwszej kolejności. Hipoteka zabezpiecza więc przed sytuacją, w której wierzyciel po prostu nie ma z czego spłacić długu. Szczegółowe informacje na temat dokumentów potrzebnych dla notariusza w Krakowie

Createpdf Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Hipoteka jest prawem mającym na celu zabezpieczenie wierzytelności, może obciążać:
- własności nieruchomości,
- prawo użytkowania wieczystego gruntu,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (mieszkalnego) lub użytkowego,
- wierzytelność zabezpieczona hipoteką (subintabulat)

Zlecając notariuszowi w Krakowie udokumentowanie ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie płatności przez kupującego ceny lub jej części w treści aktu notarialnego sprzedaży (czynności – główna i uboczna) nie ponosimy dodatkowych kosztów wynagrodzenia notariusza. Płacimy tylko podatek od ustanowienia hipoteki i opłatę sądową za jej wpisanie do księgi wieczystej (przy składaniu wniosku o jej wykreślenie zapłacimy także opłatę sądową).
Gdy ustanowienie hipoteki nie jest czynnością uboczną w stosunku do innej umowy, lub gdy czynności te dotyczą innych grup podmiotów, notariusz nalicza, poza podatkiem i opłatą sądową, jego wynagrodzenie na podstawie §§ 2, 3 i 6 lub 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, zależne od sumy hipoteki i wierzytelności jaką zabezpiecza. 

USTANOWIENIE HIPOTEKI
Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane właściciela/współwłaściciela nieruchomości (uprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu):

1. dane osoby ustanawiającej hipotekę, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, 2. adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli składającym oświadczenie ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, 3. numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
4. dane wierzyciela, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wierzycielem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
5. oznaczenie (opis) zabezpieczanej wierzytelności oraz opis dokumentu, z którego wynika obowiązek ustanowienia hipoteki
6. określenie wysokości hipoteki
7. określenie, czy hipoteka obciążyć ma całą nieruchomość (do ustanowienia hipoteki wymagane jest oświadczenie właściciela lub wszystkich współwłaścicieli), czy hipoteka ma obciążyć udział w nieruchomości (do ustanowienia hipoteki wymagane jest oświadczenie współwłaściciela, którego udział ma zostać obciążony)

Opłaty za ustanowienie hipoteki w Krakowie
Pierwszą z opłat podczas tej operacji będzie opłata notarialna. Następnie należy zapłacić za wpisanie hipoteki w księgę wieczystą oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Postawę podatku stanowi wartość zabezpieczonej wierzytelności, a taksa będzie uzależniona od ceny nieruchomości.

Hipoteka a testament i spadek.
Istnienie obciążenia hipotecznego nieruchomości nie jest przeszkodą ani do jej zbycia, ani do jej kupna ale warunki rynku nieruchomości powodują, iż taka obciążona nieruchomość jest o wiele mniej atrakcyjna. Gdy spadobiercy o otwarciu testamentu zdają sobie spprawę, że dziedziczą nieruchomość, to, aby z formalnego punktu widzenia móc to zrobić, potrzebują sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. W mniej bezpiecznej sytuacji jest w tym wypadku kupujący, który powinien pozostawać we współpracy z wierzycielem hipotecznym, jaki i spadkobiercami sprzedającymi nieruchomość obciążoną hipoteką.

Ciekawe Artykuły:
https://kb.pl/porady/jak-sprzedac-mieszkanie-obciazone-kredytem-frankowym/
https://kb.pl/porady/odwrocona-hipoteka-dodatek-do-emerytury-w-zamian-za-mieszkanie/
https://www.rp.pl/Finansowanie/309129910-Hipoteka-bez-etatu-jest-mozliwa.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/910609,mieszkanie-obciazone-hipoteka-sprzedaz.html
Wzór ustanowionej hipoteki Tagi: akt notarialnyspadek,  Notariusz Krakówumowa darowiznysprzedaż nieruchomości, negocjowanie stawekdokumenty u notariuszaumowa dożywocia


 
Partnerzy i klienci